افتخارات

تندیس اسپانسر نشست تخصصی هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران

جیبام (کیف پول الکترونیکی) موفق به دریافت گواهینامه نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1400 شد

جیبام (کیف پول الکترونیکی) موفق به دریافت لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1400 شد

دریافت تندیس چهارمین دوره رقابت های نفوذ و دفاع در فضای مجازی (سال 1392)

دریافت تندیس سومین کنفرانس بین المللی کیفیت (سال 1396)

دریافت تندیس هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در سال 1397 برای پایانه های هوشمند ملی (BTM)

دریافت تندیس هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی (سال 1392)

دریافت جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 1393

دریافت گواهینامه نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1399 برای پلتفرم برداشت مستقیم از حساب ( Direct Debit )

دریافت لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1399 برای پلتفرم برداشت مستقیم از حساب ( Direct Debit )

لوح تقدیر هفتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی