بخش دانلود نرم افزار و امنیت

کیهان کلایت نسخه 4.8

هنگام نصب فایل با قدرت Run as Administrator اجرا گردد.

 دانلود

دستور العمل تنظیمات کیهان کلاینت در کیوسک های بانکی

در صورت بروز اختلال در ارتباط نرم افزار کیهان در دستگا های کیوسک بانکی لطفا فایل پیوست را مطالعه و طبق دستور العمل اقدام فرمائید.

 دانلود

راهنمای استفاده از توکن - Keya Module Manual-ver4.4

راهنمای استفاده از توکن - Keya Module Manual-ver4.4

 دانلود

راهنمای استفاده از توکن - تنظیمات کسپرسکی

راهنمای استفاده از توکن - تنظیمات کسپرسکی

 دانلود

نکات امنیتی دانلود و نصب نرم افزار در ویندوز XP

نکات امنیتی دانلود و نصب نرم افزار در ویندوز XP

 دانلود

نکات امنیتی دانلود و نصب نرم افزار در ویندوز 7

نکات امنیتی دانلود و نصب نرم افزار در ویندوز 7

 دانلود

KeyASerialReader

KeyASerialReader

 دانلود