نتیجه جستجو برای:  هیأت مدیره/

احکام جدید داده ورزی سداد ابلاغ شد

احکام جدید داده ورزی سداد در حوزه ی هیأت مدیره و معاونت ابلاغ شد

جزییات ...

فرهاد فائز مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد شد

دکتر محمد رضا حسین زاده در حکمی دکتر فرهاد فائز را به نمایندگی از گروه توسعه ملی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره شرکت داده ورزی سداد منصوب کرد.

جزییات ...