سیستم حقوق و دستمزد، یک سامانه تحت وب می باشد که با استفاده از تکنولوژی NET. و به سفارش اداره کل سرمایه انسانی بانک ملی ایران طراحی و تولید شده است و در حال حاضر در کلیه ادارت امور و تعداد قابل توجهی از شعب بانک ملی در حال اجرا می باشد و کلیه گزارشات و اطل

جزییات ...