با توجه به افزایش تهدیدات امنیتی در موضوع بانکداری الکترونیک وبرداشت‌های غیر مجاز از حساب های مشتریان از طریق رایانه و یا تلفن های همراه، نکات زیر برای بالا بردن سطح امنیت استفاده کنندگان خدمات اینترنتی و همراه بانک توصیه می‌شود.

جزییات ...