نتیجه جستجو برای:  صورتهای مالی، محمع، مدیر عامل، خاکی/

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت داده ورزی سداد برگزار شد

صورتهای مالی سال 94 شرکت داده ورزی سداد ، پس از قرائت گزارشهای هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با حضور تمامی صاحبان سهام در جلسه مجمع عمومی سالانه این شرکت به تصویب رسید.

جزییات ...

فرهاد فائز مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد شد

دکتر محمد رضا حسین زاده در حکمی دکتر فرهاد فائز را به نمایندگی از گروه توسعه ملی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره شرکت داده ورزی سداد منصوب کرد.

جزییات ...