سامانه دعاوی، سامانه ای تحت وب بوده که با استفاده از تکنولوژی Net. در سال 1393 طراحی و تولید شده است. این سامانه به سفارش اداره کل دعاوی و حقوقی بانک ملی ایران و با هدف مکانیزه‌سازی فرآیندهای کاری حوزه اداره کل و ادارات امور به منظور ذخیره‌سازی متمرکز و یک

جزییات ...