در جهت ایجاد زیرساخت های لازم تولید و توسعه چابک محصولات و خدمات بانک با رویکرد Smart SOA، سامانه بام به عنوان یک راه کار تحت وب و مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا در سال 1394 طراحی و تولید شده است. سامانه بام محصولی Widget-Based بوده که با تک

جزییات ...