در یازدهمین المپیاد فرهنگی و ورزشی ایثارگران سیستم بانکی، بانک ملی ایران موفق به کسب مقام اول تیمی و قهرمانی در این مسابقات شد. به گزارش اخبار بانک،این مسابقات با حضور ۴۰۰ ورزشکار در نه رشته فرهنگی و ورزشی به میزبانی این بانک در بابلسر برگزار شد.

جزییات ...