نتیجه جستجو برای:  اسناد خزانه اسلامی/

سامانه اسناد خزانه اسلامی

سامانه ای تحت وب که پوشش دهنده نیازهای بانک ملی در حوزه ثبت و گزارش گیری اسناد و سهام دولتی واگذار شده از طرف وزارتخانه ها به اشخاص حقیقی وحقوقی طراحی و عملیاتی شده است.

جزییات ...

اعلام میزان اسناد خزانه اسلامی واگذار شده توسط بانک ملی ایران

در راستای اجرای بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، بانک ملی ایران عاملیت واگذاری مبلغ 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران غیر دولتی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، کشور، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش را پذیرفته و تا تاریخ 26 آ

جزییات ...