سامانه املاک تملیکی با هدف حفظ و نگهداری سوابق املاک تملیکی بانک ملی ایران و جلوگیری از صرف وقت و هزینه زیاد برای برنامه ریزی فروش املاک تملیکی و ارائه گزارشات آنی و جامع به ذینفعان سامانه، به سفارش اداره کل مهندسی و املاک بانک و با استفاده از تکنولوژی جاو

جزییات ...