مدیریت وجوه و خزانه یکی از کارکردهای اصلی در معماری بانکداری متمرکز (کُر بنکینگ) محسوب می گردد. این سیستم، امکانات و شرایط لازم جهت مدیریت و نظارت بر جریان نقدینگی در سطح بانک، ادارات و شعب زیرمجموعه آن، بهبود انعطاف‏پذیری بانک جهت توسعه کسب و کار موجود و انطباق سریع با نیازهای مشتریان برای ارائه محصولات و خدمات جدید را فراهم می سازد. در واقع سیستم مدیریت وجوه و خزانه‏داری، چارچوب تحلیلی واحدی به عنوان یک پایگاه داده متمرکز برای ثبت تمام داده‏های مربوط به خزانه‏داری، فعالیت‏های بانکی و بازارهای سرمایه ارائه می‏نماید. در گروه محصولات مدیریت وجوه و خزانه، به منظور تسهیل جریان نقدینگی در سطح بانک ملی ایران و همچنین نظارت حداکثری بر عملکرد شعب و ادارات امور در حوزه گردش وجوه و منابع ، سامانه‌های متفاوتی طراحی و عملیاتی شدند.

  پروژه‌های کلیدی مدیریت وجوه و خزانه

سامانه مدیریت وجوه نقد و اوراق بهادار

سامانه مدیریت وجوه نقد و اوراق بهادار

سامانه چک برگشتی و رفع سوء اثر

سامانه چک برگشتی و رفع سوء اثر

سامانه چکاوک بانک ملی ایران

سامانه چکاوک بانک ملی ایران

سایر پروژه‌ها

سامانه ثبت آمار و اسکناس
سامانه ثبت آمار و اسکناس
سامانه ای تحت ویندوز که جهت ثبت اطلاعات موجودی نقدی مراکز پول رسانی، نقدینگی زیر پلمپ، شمارش اسکناس، تغییرات در چکهای تضمینی، ریز مبادلات اسکناس با سایر بانکها، ایران چک و... طراحی و تولید شده است.
سامانه اسناد خزانه اسلامی
سامانه اسناد خزانه اسلامی
سامانه ای تحت وب که پوشش دهنده نیازهای بانک ملی در حوزه ثبت و گزارش گیری اسناد و سهام دولتی واگذار شده از طرف وزارتخانه ها به اشخاص حقیقی وحقوقی طراحی و عملیاتی شده است.