امروزه مشتریان بانکی، همراه با تغییرات مستمر در شیوه های پرداخت مبتنی بر پیشرفت های فناوری، به شکل چشمگیری از انواع و اقسام کارت های بانکی به جای پول نقد در جریان خریدهای روزانه خود استفاده می کنند. در جهت همسویی با روند حاکم بر نظام بانکی و پوشش نیازمندی ها و خواسته های متنوع مشتریان این صنعت، بخشی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه نرم افزار شرکت داده ورزی سداد، به طراحی و تولید محصولات متنوع در حوزه انواع کارت های اعتباری و بدهی معطوف شده است. در کنار انواع سرویس های کارت، بخش دیگری از محصولات این گروه به ارائه خدمات داده آمایی و داده کاوی، سرویس های آماری، انواع داشبوردها و گزارشات مدیریتی بر روی حساب های بانکی به بانک ملی ایران و تعداد قابل توجهی از مشتریان بزرگ نظام بانکی کشور، با بهره گیری از تکنیک های روزآمد و ابزارهای هوش کسب و کار اختصاص دارد.

  پروژه‌های کلیدی مدیریت کارت و حساب

سامانه بینا

سامانه بینا

سامانه سپام ملی

سامانه سپام ملی

سامانه صورتحساب تلفیقی

سامانه صورتحساب تلفیقی

سایر پروژه‌ها

سامانه مدیریت هدیه کارت
سامانه مدیریت هدیه کارت
درخواست آنلاین صدور، شارژ و دشارژ دسته ای هدیه کارت، دریافت صورتحساب،گزارش وضعیت کارت، مدیریت دسترسی و شرایط صدور هدیه کارت از امکانات این سامانه برای ادارات امور و شعب مستقل بانک ملی ایران می باشد.
سامانه قرعه کشی
سامانه قرعه کشی
این سامانه، در دو بخش تحت ویندوز و تحت وب، فرآیند اجرای قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران بر اساس قوانین موجود و اعلام اسامی برندگان در وب سایت بانک ملی ایران را انجام می دهد.
سامانه ثبت بیمه ملی کارت
سامانه ثبت بیمه ملی کارت
این سامانه پوشش دهنده خدمات بیمه ملی کارت بانک ملی ایران جهت جبران ضرر و زیان های احتمالی مشتریان در نتیجه سرقت و یا سوء استفاده های احتمالی از ملی کارت های آنها می باشد.
سامانه مدیریت بن کارت
سامانه مدیریت بن کارت
جهت پوشش نیازمندی های مربوط به پرداخت های غیر نقدی سازمان ها و شرکت های مختلف به کارکنانشان، این سامانه خدمات بن کارت بانک ملی ایران را ارائه و مدیریت می کند.
سامانه چاپ کارت
سامانه چاپ کارت
این سامانه پوشش دهنده سرویس های چاپ آنی کارت های ملی، هدیه کارت، حج کارت و پیوند کارت در شعب و چاپ دسته ای کارت هدیه در ادارات امور و شعب مستقل بانک ملی ایران می باشد.
سامانه صورتحساب کارتهای فاقد حساب متمرکز
سامانه صورتحساب کارتهای فاقد حساب متمرکز
این سامانه امکان استعلام وضعیت حساب های مربوط به کارت هایی که دارای حساب متمرکز در بانک ملی ایران نیستند نظیر بن کارت را برای استفاده دارندگان این کارت ها و کاربران شعب بانک ملی ایران فراهم می کند.