این گروه از محصولات، معرف سرویس ها و پروژه های متنوعی است که در حوزه های بانکی و غیربانکی و برحسب درخواست های دریافتی از سمت ادارات ستادی بانک ملی ایران و یا سایر سازمان ها و شرکت های بخش دولتی و خصوصی، در معاونت نرم افزار شرکت داده ورزی سداد طراحی و تولید شده و یا در دست تولید می باشند. بطور کلی، پروژه ها و محصولاتی که در این گروه قرار می گیرند، به جهت ماهیت یکی از دو خصیصه زیر را دارا می باشند:

  1. عمومیت داشتن: بدین معنی که کارکردهای ارائه شده توسط سامانه مورد نظر، عام بوده و برای کلیه بخش های متنوع یک شرکت (صف و ستاد) یا سازمان های مختلف قابلیت تعمیم و استفاده دارند. بر این اساس محصولات این بخش قابل ارائه به کلیه مشتریان محترم در حوزه بانکی و غیر بانکی می باشند.
  2. اختصاصی بودن: بدین معنی که قابلیت ها و خصوصیات سامانه مورد نظر در این گروه، مبتنی بر رسالت و ماموریت یک بخش از سازمان، ادارات ستادی بانک و یا شرکتی خاص طراحی و تولید گردیده اند و تعمیم آنها جهت بهره برداری برای حوزه های دیگر یا سایر سازمان ها دشوار می باشد.

  پروژه‌های کلیدی سامانه های عمومی و ستادی

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه حقوق و دستمزد

سامانه تملیکی

سامانه تملیکی

سامانه دعاوی و حقوقی

سامانه دعاوی و حقوقی

سایر پروژه‌ها

سامانه پرسش نامه
سامانه پرسش نامه
این سامانه تحت وب، به منظور درج سیستمی اطلاعات مربوط به طرحهای مشتریان و تسریع در بررسی درخواستهای دریافت تسهیلات ‌‌آنها و به سفارش اداره کل بررسی طرح های بانک ملی ایران طراحی و تولید گردیده است.
سامانه آمار و گزارش گیری
سامانه آمار و گزارش گیری
این سامانه تحت وب به منظور ثبت وقایع و اطلاعات آماری طرح های تسهیلات بانک ملی ایران و به سفارش اداره کل بررسی طرح ها طراحی و تولید شده است.
سامانه حضور و غیاب
سامانه حضور و غیاب
این سامانه تحت ویندوز به منظور مکانیزه نمودن کنترل تردد و ثبت ماموریت ها و مرخصی ها و کارکرد کارکنان بانک ملی ایران، با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل های اعلام شده، طراحی و عملیاتی شده است.
سامانه جامع امور آموزشی
سامانه جامع امور آموزشی
سامانه تحت وب به منظور انعکاس و اعمال امتیازات آموزشی کسب شده توسط پرسنل بانک ملی ایران در سیستم حقوق و دستمزد و به سفارش اداره کل سرمایه انسانی تولید گردیده است.
سامانه جامع پرسنلی
سامانه جامع پرسنلی
سیستم جامع پرسنلی، سامان های تحت ویندوز می باشد که به سفارش اداره کل سرمایه انسانی تهیه شده است و در حال حاضر برای ادارات امور کشور و شعب مستقل بانک ملی ایران، اطلاعات لازم را فراهم می آورد.
سامانه گنجینه
سامانه گنجینه
سیستمی ویندوزی که با هدف مکانیزه نمودن فرایند ثبت و نگهداری سوابق اطلاعات اموال منقول فرهنگی و ارائه گزارش بر اساس داده های ثبت شده در اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران در سال 1393 تولید شده است.